doster


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,
Bezpieczeństwo i poufność Państwa danych jest dla nas priorytetem. Zapewniamy, że zawsze dokładaliśmy i będziemy dokładać wszelkich starań, aby zapewnić Państwu ochronę Waszych danych, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

W dniu 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu. W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane są zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt. b (w odniesieniu do niżej wymienionych punktów):
- w celu realizacji umowy i są przechowywane przez okres 6 lat od momentu,w którym operacje, transakcje sprzedaży i postępowanie sprzedażowe zostały ostatecznie zakończone, a zobowiązania spłacone, rozliczone lub przedawnione, a także od ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia,
- w celu realizacji procesu składania ofert handlowych, na żądanie osoby, której dane są przetwarzane, przed zawarciem umowy.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie zdecydowanie utrudni lub całkowicie uniemożliwi realizację umowy lub zlecenia. Państwa dane osobowe przekazujemy jedynie podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby realizacji usług będących przedmiotem umowy, m. in. stałym podwykonawcom, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe. W przypadku przedstawicieli klientów, ich dane zostały pozyskane bezpośrednio od klientów, których reprezentują lub z publicznie dostępnych źródeł. W naszych zasobach znajdują się również inne dane osobowe w stosunku do których nasza firma nie jest Administratorem Danych, ale jako podwykonawcy realizujemy na nich różne zadania związane z wykonaniem ciążących na nas obowiązków i umów.

Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych,
- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
- przenoszenia danych,
- wniesienia sprzeciwu,
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informujemy również, że współadministratorami Państwa danych osobowych są:
DOSTER Puławy m.pro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Puławach (24-100) przy ul. Gościńczyk 7 lokal 12,
DOSTER Sp. z o.o., z siedzibą w Kobiórze (43-210) przy ul. Leśników 5.

Z Administratorem Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem: rodo@doster.pulawy.pl

Zarząd DOSTER Puławy m.pro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.


Biuro handlowe i adres do korespondencji:

ul. Dęblińska 6 bud E-15
24-100 Puławy
51.4282816, 21.9515899

tel. 81 464 33 84

biuro@doster.pulawy.pl
zamowienia@doster.pulawy.pl

Zapraszamy!

Poniedziałek - Piątek
8:00 - 16:00

Wskazówki dojazdu!